Aby se zajistila správná činnost fotoaparátu při použití volitelného multifunkčního Battery Packu MB-D18 v kombinaci s tužkovými bateriemi AA, přizpůsobte možnost zvolenou v tomto menu typu baterií vložených v Battery Packu.

Použití baterií AA

Kapacita baterií AA prudce klesá při teplotách pod 20 °C a mění se v závislosti na výrobci baterií a skladovacích podmínkách; v některých případech mohou baterie přestat pracovat před vypršením data expirační doby. Některé baterie typu AA nelze použít; vzhledem k výkonovým charakteristikám a omezené kapacitě mají alkalické baterie menší kapacitu než některé jiné typy baterií a měly by být používány pouze v případě, kdy není k dispozici jiný zdroj energie, a pouze v případě vyšších teplot vzduchu. Fotoaparát zobrazuje kapacitu baterií AA následovně:

Kontrolní panel Hledáček Popis
L Baterie jsou plně nabité.
H d Kapacita baterií je nízká. Připravte si nové baterie.

H

(bliká)

d

(bliká)

Spuštění závěrky je zakázáno. Vyměňte baterie.