Je-li vybrána možnost Restart časovače poh. režimu, aktivuje se použitím multifunkčního voliče po doběhnutí časovače pohotovostního režimu expozimetr a rovněž samotný časovač pohotovostního režimu. Je-li vybrána možnost Žádná akce, nedojde při stisknutí multifunkčního voliče k aktivaci časovače.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence