Parāda kameras sagāzumu un garensveri, balstoties uz informāciju, kas iegūta no kameras noliekuma sensora. Ja kamera nav noliekta ne pa kreisi, ne pa labi, noliekuma norādes līnija būs zaļa; ja kamera nav noliekta ne uz priekšu, ne atpakaļ, punkts displeja centrā būs zaļš. Katra iedaļa atbilst 5°.

Kamera ir horizontāli

Kamera noliekta pa kreisi vai pa labi

Kamera noliekta uz priekšu vai atpakaļ

Kameras noliekšana

Virtuālā redzesloka rādījums nav precīzs, ja kamera ir noliekta asā leņķī uz priekšu vai atpakaļ. Ja kamera nespēj izmērīt slīpumu, slīpuma mērījums netiks parādīts.

Skatīt arī

Plašāku informāciju par virtuālā redzesloka displeja skatīšanu skatu meklētājā skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire); 0 f1: Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), Virtuālais redzesloks).

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)