Izveidojiet NEF (RAW) uzņēmumu JPEG kopijas. Ja retušas izvēlni esat atvēruši, nospiežot G pogu, varat šo opciju izmantot daudzu attēlu kopēšanai.

 1. Atlasiet opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde).

  Retušas izvēlnē iezīmējiet opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) un nospiediet 2.

 2. Izvēlieties galamērķi.

  Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, jūs varat izvēlēties JPEG kopiju galamērķi, iezīmējot opciju Choose destination (Izvēlēties galamērķi) un nospiežot 2 (ja ir ievietota tikai viena karte, pārejiet uz 3. darbību).

  Kad tiek parādīta uzvedne, iezīmējiet kartes slotu un nospiediet J.

 3. Izvēlieties, kā tiks atlasīti attēli.

  Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām:

  • Select image(s) (Atlasīt attēlu(s)): izvēlieties vienu vai vairākus attēlus manuāli (pārejiet uz 5. darbību).
  • Select date (Atlasīt datumu): izveidojiet visu atlasītajos datumos uzņemto NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas (pārejiet uz 4. darbību).
  • Atlasiet papildu attēlus: izveidojiet visu atmiņas kartē esošo NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas (pārejiet uz 4. darbību).

 4. Atlasiet avota slotu.

  Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, jums tiks parādīta uzvedne, liekot atlasīt slotu, kurā atrodas karte ar NEF (RAW) attēliem. Iezīmējiet vēlamo slotu un nospiediet 2. Ja 3. darbībā atlasīsiet opciju Select all images (Atlasīt visus attēlus), pārejiet uz 6. darbību.

 5. Atlasiet fotogrāfijas.

  Ja 3. darbībā atlasīsiet opciju Select image(s) (Atlasīt attēlu(s)), tiks parādīts attēlu atlases dialoglodziņš, kurā uzskaitīti tikai NEF (RAW) attēli, kas izveidoti ar šo kameru. Iezīmējiet attēlus, izmantojot kursortaustiņu, un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu, lai atlasītu vai atceltu atlasi; atlasītie attēli tiek norādīti ar L ikonu. Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnekrāna režīmā, turiet nospiestu X pogu. Kad atlase ir pabeigta, nospiediet J, lai pārietu uz 6. darbību.

  Ja 3. darbībā ir atlasīta opcija Select date (Atlasīt datumu), tiks parādīts datumu saraksts. Izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet datumus un nospiediet 2, lai tos atlasītu vai atceltu atlasi. Nospiediet J, lai atlasītu visus NEF (RAW) attēlus, kas uzņemti atlasītajos datumos, un pārejiet uz 6. darbību.

 6. Izvēlieties JPEG kopiju iestatījumus.

  Pielāgojiet tālāk uzskaitītos iestatījumus vai atlasiet opciju Original (Sākotnējie), lai izmantotu iestatījumus, kas bija aktīvi, kad tika uzņemta fotogrāfija (sākotnējie iestatījumi ir uzskaitīti zem priekšskatījuma). Ņemiet vērā, ka baltā balanss un vinjetes vadība nav pieejama daudzkārtējai ekspozīcijai un attēliem, kas izveidoti, izmantojot attēlu pārklāšanas opciju, kā arī to, ka ekspozīcijas kompensācijai var iestatīt tikai vērtības no –2 līdz +2 EV.

  1 Image quality (Attēla kvalitāte)
  2 Image size (Attēla izmērs)
  3 White balance (Baltā balanss)
  4 Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija)
  5 Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)

  6 High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana)
  7 Color space (Krāstelpa)
  8 Vignette control (Vinjetes vadība)
  9 Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
 7. Kopējiet fotogrāfijas.

  Iezīmējiet opciju EXE (Izpildīt) un nospiediet J, lai izveidotu atlasītās fotogrāfijas JPEG kopiju (ja ir atlasītas daudzas fotogrāfijas, tiks parādīts apstiprināšanas dialoglodziņš; iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J, lai izveidotu atlasīto fotogrāfiju JPEG kopijas). Lai izietu, nekopējot fotogrāfijas, nospiediet G pogu.