Izvēlieties skaņas augstumu un skaļumu pīkstienam, kas skanēs, kad kamera fokusēsies, izmantojot viena servo AF (AF-S), kad fokuss tiek fiksēts, uzņemot fotogrāfijas tiešā skata režīmā, kamēr atbrīvošanas taimeris izpilda atpakaļskaitīšanu automātiskā taimera režīmā, ja aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta, kad ir ievietota pret ierakstīšanu aizsargāta atmiņas karte, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta otrreiz, lai uzņemtu fotogrāfijas ar paceltu spoguli, kad beidzas uzņemšana ar laika intervāliem vai tastatūras ievadīšanai tiek izmantots skārienekrāns (0 Teksta ievadīšana). Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no atlasītās opcijas, pīkstiens neatskanēs video režīmā un aizvara klusas atbrīvošanas režīmos (režīmi Q un Qc), vai tad, ja vienumam Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas) (0 Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas)) ir atlasīta cita opcija, nevis Off (Izslēgts). Pīkstiens neatskanēs, kamerai fokusējoties viena servo AF režīmā, ja pielāgotajam iestatījumam a2 (AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase), 0 a2: AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase)) ir atlasīta opcija Release (Atbrīvošana).

Beep on/off (Pīkstiens ieslēgts/izslēgts)

Atlasiet opciju Off (touch controls only) (Izslēgts (tikai skārienvadība)), lai apklusinātu skaņas, ko kamera rada, reaģējot uz skārienvadības darbībām, vai atlasiet opciju Off (Izslēgts), lai nepieļautu pīkstiena atskanēšanu vispār. Ja atlasītā opcija nav Off (Izslēgts), informācijas displejā parādās c simbols.

Volume (Skaļums)

Regulējiet pīkstiena skaļumu.

Pitch (Skaņas augstums)

Izvēlieties pīkstiena skaņas augstumu High (Augsts) vai Low (Zems).

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)