Izmantojiet šo opciju, lai precīzi ieregulētu kameras atlasīto ekspozīcijas vērtību. Ekspozīciju var precīzi ieregulēt katrai mērīšanas metodei atsevišķi no +1 līdz –1 EV ar 1/6 EV soli.

Ekspozīcijas precīza ieregulēšana

Ekspozīciju var precīzi ieregulēt katrai pielāgotas iestatīšanas krātuvei, un to neietekmē divu pogu atiestatīšana. Ņemiet vērā, ka ekspozīcijas kompensācijas (E) ikona netiek parādīta, un tādēļ vienīgais veids, kā noteikt ekspozīcijas izmaiņas, ir aplūkot vērtības precīzas ieregulēšanas izvēlnē.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)