Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), fotogrāfijas, kas uzņemtas, izmantojot aizvara ātrumus, kas ir lēnāki par 1 s, tiks apstrādātas, lai samazinātu trokšņus (spilgti plankumi vai aizmiglojums). Apstrādei nepieciešamais laiks gandrīz dubultojas; apstrādes laikā aizvara ātruma/apertūras atvēruma displejos mirgos simboli „l m”, un šajā laikā nevarēs uzņemt attēlus (ja kamera tiek izslēgta, iekams ir pabeigta apstrāde, attēls tiks saglabāts, bet trokšņu samazināšanas procedūra netiks izpildīta). Nepārtrauktas atbrīvošanas režīmā kadru uzņemšanas ātrums samazinās, un, apstrādājot fotogrāfijas, samazinās atmiņas bufera kapacitāte.