Izvēlieties, cik ilgi kamera turpinās mērīt ekspozīciju, ja netiek veiktas nekādas darbības. Beidzoties gaidstāves taimera laikam, aizvara ātruma un apertūras atvēruma displeji vadības panelī un skatu meklētājā automātiski izslēgsies.

Lai panāktu ilgāku akumulatora darbmūžu, izvēlieties īsāku gaidstāves aktivizēšanas taimera aizturēšanas laiku.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)