Ja iestatījums On (Ieslēgts) ir atlasīts, kad kamera tiek lietota ar papildu zibspuldzi, kas atbalsta Nikon radošā apgaismojuma sistēmu, nospiežot kameras Pv pogu, zibspuldze darbosies ka modelēšanas zibspuldze. Modelēšanas zibspuldze nedarbojas, ja ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts).

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)