Slēpj vai atklāj atlasītos attēlus, kā aprakstīts tālāk. Slēptie attēli ir redzami tikai izvēlnē Hide image (Slēpt attēlu), un tos var izdzēst, tikai formatējot atmiņas karti.

Aizsargātie un slēptie attēli

Atklājot aizsargātu attēlu, tam tiks noņemta arī aizsardzība.

 1. Izvēlieties opciju Select/set (Atlasīt/iestatīt).

  Iezīmējiet opciju Select/set (Atlasīt/iestatīt) un nospiediet 2 (lai izlaistu parējās darbības un atklātu visus attēlus, iezīmējiet opciju Deselect all (Atcelt visu atlasi) un nospiediet J).

 2. Atlasiet attēlus.

  Izmantojot kursortaustiņu, ritiniet atmiņas kartē esošos attēlus (lai iezīmētos attēlus skatītu pilnekrāna režīmā, turiet nospiestu X pogu), un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu, lai atlasītu pašreizējo attēlu. Atlasītie attēli tiek iezīmēti ar R ikonu; lai atceltu atlasīto attēlu, iezīmējiet to un vēlreiz nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu. Turpiniet, līdz ir atlasītas visas vajadzīgās fotogrāfijas.

 3. Nospiediet J.

  Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.

  J poga