Maksimālo uzņēmumu skaitu, ko nepārtrauktās uzņemšanas režīmā var uzņemt vienā sērijveida uzņemšanā, var iestatīt robežās no 1 līdz 200. Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no atlasītās opcijas nav ierobežots fotogrāfiju skaits, ko var uzņemt vienā sērijveida uzņemšanā, ja ekspozīcijas režīmam S vai M ir atlasīts aizvara ātrums 4 s vai lēnāks.

Atmiņas buferis

Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam d2, piepildoties atmiņas buferim, uzņemšanas ātrums samazināsies (tAA).

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)