Egendefinerte innstillinger lagres i en av fire banker (banker "A" til "D"). Endringer i innstillinger i en bank har ingen effekt på de andre.

For å lagre en bestemt kombinasjon av ofte brukte innstillinger, velg en av de fire bankene ved å bruke [ Custom Settings bank ] og juster innstillingene etter ønske.

Gi nytt navn til banker med egendefinerte innstillinger

En beskrivende bildetekst kan legges til banknavnet ("A", "B", "C" eller "D") ved å utheve banken og trykke på 2 . Teksting kan være på opptil 20 tegn.

Egendefinerte innstillinger Banker

Informasjonen og toppkontrollpanelet viser gjeldende egendefinerte innstillinger-bank som O etterfulgt av banknavn ("A", "B", "C" eller "D").

Gjenoppretter standardinnstillinger

Du kan gjenopprette standardinnstillinger for en valgt egendefinerte innstillinger-bank. For å gjøre det, uthev banken og trykk på O ( Q ); en bekreftelsesdialog vil vises. Marker [ Ja ] og trykk på J for å gjenopprette standardinnstillingene for den valgte banken.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film