Velg området som data hentes fra for å hjelpe fokus når utløseren trykkes halvveis ned med [ Enkeltpunkts AF ] eller [ Dynamisk område AF ] valgt for AF-områdemodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Normal ]

Kameraet lokaliserer motiver utelukkende basert på data fra nærheten av det valgte punktet.

[ Bred ]

Kameraet bruker data fra omkringliggende områder for å lokalisere motiver litt utenfor det valgte fokuspunktet. Bruk for motiver i rask bevegelse.

  • Hvis [ Wide ] er valgt, vil AF-områdemodusindikatorene i søkeren og det øverste kontrollpanelet vise 2 når [ Enkeltpunkts AF ] er valgt for AF-områdemodus.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film