Velg om eksponeringsindikatorene i det øverste kontrollpanelet og informasjonsdisplayet skal vises med negative verdier til venstre og positive verdier til høyre, eller med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre.

Alternativ

Beskrivelse

V

Indikatoren vises med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre.

W

Indikatoren vises med negative verdier til venstre og positive verdier til høyre.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film