Velg om bilder kan tas før kameraet fokuserer når AF-S er valgt.

Alternativ

Beskrivelse

G

[ Release ]

Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned (utløserprioritet).

F

[ Fokus ]

Bilder kan bare tas når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

Uavhengig av alternativet som er valgt for [ AF-S prioritetsvalg ], hvis AF-S er valgt for autofokusmodus, vil fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned og forbli låst mens knappen holdes i denne posisjonen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film