Kameraet fortsetter å måle eksponeringen i en angitt tid etter at utløseren er trykket halvveis ned. Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å måle eksponeringen når ingen operasjoner utføres.

  • Søkervisningen og lukkerhastigheten og blenderåpningen i det øverste kontrollpanelet slås av automatisk når standby-timeren utløper.

  • Velg en kortere standby-timerforsinkelse for lengre batterilevetid.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film