Velg elementene som er oppført i i -menyen som vises når i -knappen trykkes inn under søkerfotografering. For informasjon om å tilpasse i -menyen, se "Tilpasse i -menyen: Tilpass i -menyen" ( Tilpasse i -menyene: Tilpass i -menyen ).

Punkt

0

n

[ Menybank for fotografering ]

Bildeopptaksmenybank

J

[ Velg bildeområde ]

Justere bildeområdeinnstillinger

8

[ Bildekvalitet ]

Justering av bildekvalitet

o

[ Bildestørrelse ]

Velge en bildestørrelse

E

[ Eksponeringskompensasjon ]

Eksponeringskompensasjon

9

[ ISO-følsomhetsinnstillinger ]

Justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet)

m

[ Hvitbalanse ]

Oppnå naturlige farger med forskjellige lyskilder (hvitbalanse)

h

[ Angi bildekontroll ]

Bildebehandling (bildekontroller)

p

[ Fargerom ]

Farge rom

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

$

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

%

[ Høy ISO NR ]

Høy ISO NR

w

[ Måling ]

Velge hvordan kameraet angir eksponering

N

[ Blitsmodus ]

Blitsmoduser

Y

[ Blitskompensasjon ]

Blitskompensasjon

m

[ Gruppeblitsalternativer ]

Gruppe Flash

D

[ Autofokusmodus ]

Søkerfotografering

t

[ AF-områdemodus ]

Søkerfotografering

t

[ Auto bracketing ]

Varierende eksponering eller hvitbalanse over en serie fotografier (bracketing)

$

[ Multieksponering ]

Kombinere flere eksponeringer i ett enkelt bilde (flereksponering)

2

[ HDR (høyt dynamisk område) ]

Høyt dynamisk område (HDR)

7

[ Intervalltimer-opptak ]

Ta bilder med et angitt intervall (Interval Timer Shooting)

8

[ Time-lapse film ]

Lage en film fra bilder (Time-Lapse Movie)

9

[ Fokusskift fotografering ]

Varierende fokus over en serie bilder (fokusskifte-opptak)

E

[ Velg bank for egendefinerte innstillinger ]

Custom Settings Bank

F

[ Fokussporing med låsing ]

a3: Fokussporing med Lock-On

w

[ Egendefinerte kontroller ]

f3: Egendefinerte kontroller

z

[ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

d5: Eksponeringsforsinkelsesmodus

x

[ Elektronisk gardinlukker foran ]

d6: Elektronisk frontgardinlukker

Z

[ Bluetooth-tilkobling ]

Koble til smartenhet

U

[ Wi-Fi-tilkobling ]

Wi-Fi-tilkobling

j

[ Kablet LAN/WT ]

Kablet LAN/WT

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film