Velg elementene som er oppført i i -menyen som vises når i -knappen trykkes under direktevisning. For informasjon om å tilpasse i -menyen, se "Tilpasse i -menyen: Tilpass i -menyen" ( Tilpasse i -menyene: Tilpass i -menyen ).

Punkt

0

J

[ Velg bildeområde ]

Justere bildeområdeinnstillinger

8

[ Bildekvalitet ]

Justering av bildekvalitet

o

[ Bildestørrelse ]

Velge en bildestørrelse

E

[ Eksponeringskompensasjon ]

Eksponeringskompensasjon

9

[ ISO-følsomhetsinnstillinger ]

Justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet)

m

[ Hvitbalanse ]

Oppnå naturlige farger med forskjellige lyskilder (hvitbalanse)

h

[ Angi bildekontroll ]

Bildebehandling (bildekontroller)

p

[ Fargerom ]

Farge rom

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

$

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

%

[ Høy ISO NR ]

Høy ISO NR

w

[ Måling ]

Velge hvordan kameraet angir eksponering

N

[ Blitsmodus ]

Blitsmoduser

Y

[ Blitskompensasjon ]

Blitskompensasjon

m

[ Gruppeblitsalternativer ]

Gruppe Flash

D

[ Autofokusmodus ]

Live View-fotografering og -filming

t

[ AF-områdemodus ]

Live View-fotografering og -filming

t

[ Auto bracketing ]

Varierende eksponering eller hvitbalanse over en serie fotografier (bracketing)

$

[ Multieksponering ]

Kombinere flere eksponeringer i ett enkelt bilde (flereksponering)

2

[ HDR (høyt dynamisk område) ]

Høyt dynamisk område (HDR)

7

[ Intervalltimer-opptak ]

Ta bilder med et angitt intervall (Interval Timer Shooting)

8

[ Time-lapse film ]

Lage en film fra bilder (Time-Lapse Movie)

9

[ Fokusskift fotografering ]

Varierende fokus over en serie bilder (fokusskifte-opptak)

L

[ Silent live view-fotografering ]

Den elektroniske lukkeren (Silent Live View Photography)

w

[ Egendefinerte kontroller ]

f3: Egendefinerte kontroller

z

[ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

d5: Eksponeringsforsinkelsesmodus

x

[ Elektronisk gardinlukker foran ]

d6: Elektronisk frontgardinlukker

W

[ Høydepunkter ]

d10: Høydepunkter

3

[ Skjermens lysstyrke ]

Overvåk lysstyrke

k

[ Bilde live view display WB ]

Foto Live View Display WB

Z

[ Bluetooth-tilkobling ]

Koble til smartenhet

U

[ Wi-Fi-tilkobling ]

Wi-Fi-tilkobling

j

[ Kablet LAN/WT ]

Kablet LAN/WT

z

[ Zoom med delt skjerm ]

Zoom med delt skjerm

Foto Live View Display WB

I live view kan hvitbalansen for skjermen (skjermfarge) stilles inn separat fra hvitbalansen for fotografering (fotografisk hvitbalanse). Farger på skjermen kan avvike fra de i bilder tatt med et alternativ som [ Blits ] eller [ Forhåndsinnstilt manuell ] valgt for fotografisk hvitbalanse. Matchende fargetone på skjermen til fotografisk hvitbalanse gir deg en mer nøyaktig forhåndsvisning av hvordan bildene vil bli.

Alternativ

Beskrivelse

[ Ingen ]

Skjermfarge samsvarer med fotografisk hvitbalanse.

[ Auto ]

Skjermen bruker hvitbalansen [ Behold hvit (reduser varme farger) ].

[ Velg fargetemperatur ]

Velg en fargetemperatur for skjermen.

Skjermens hvitbalanse tilbakestilles når kameraet slås av.

Zoom med delt skjerm

Vis to områder, horisontalt justert, men i forskjellige deler av rammen, side ved side med et høyt zoomforhold. Dette gjør det lettere å nivellere fotografier av bygninger eller andre brede objekter. Hvis du velger dette alternativet, deler du skjermen i to bokser som er arrangert side ved side og viser de to områdene med et høyt zoomforhold (zoom med delt skjerm). Boksene viser forstørrede visninger av områdene angitt av rammene ( r ) i navigasjonsvinduet.

  • Bruk X og W -knappene ( M ) for å zoome inn og ut.

  • Trykk på 4 eller 2 for å rulle det valgte området til venstre eller høyre. Bruk g ( h / Q )-knappen for å velge en boks.

  • Trykk på 1 eller 3 for å rulle begge områdene opp eller ned samtidig.

  • For å fokusere på motivet i midten av det valgte området, trykk utløseren halvveis ned.

  • For å avslutte zoom med delt skjerm, trykk på i -knappen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film