Velg informasjonen som vises på det bakre kontrollpanelet på stedet som vises.

Alternativ

Beskrivelse

[ Utløsermodus ]

Kameraet viser gjeldende utløsermodus.

[ Frame count ]

Kameraet viser antall bilder i gjeldende mappe.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film