Velg trinnene som brukes når du foretar justeringer av ISO-følsomheten. Hvis verdien som er valgt for ISO-følsomhet ikke er tilgjengelig ved den valgte innstillingen, vil ISO-følsomheten settes til nærmeste tilgjengelige verdi.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film