Velg hvordan kameraet justerer blitsnivået når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert.

Alternativ

Beskrivelse

e

[ Emne og bakgrunn ]

Kameraet tar hensyn til både hovedmotivet og bakgrunnsbelysningen når du justerer ISO-følsomheten.

f

[ Kun emne ]

ISO-følsomheten justeres kun for å sikre at hovedmotivet er korrekt eksponert.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film