Velg rollen som er tildelt bevegelsene til å bla opp, ned, til venstre eller høyre under avspilling på full skjerm.

Sveip opp/sveip ned

Velg operasjonen som skal utføres ved å bla opp eller ned.

Alternativ

Beskrivelse

[ Vurdering ]

Gi det gjeldende bildet en forhåndsvalgt vurdering. Rangeringen kan velges ved å trykke 2 .

[ Velg å sende (kablet LAN/WT) ]

Merk gjeldende bilde for opplasting til en datamaskin eller ftp-server som kameraet er koblet til via Ethernet eller ved hjelp av en trådløs sender.

[ Beskytt ]

Beskytt det gjeldende bildet.

[ Talememo ]

Sveip for å begynne å spille inn et talememo. Hvis det allerede eksisterer et notat for det gjeldende bildet, begynner å bla i stedet avspilling av det eksisterende notatet. Trykk på midten av multivelgeren for å avslutte opptaket eller avspillingen.

[ Ingen ]

Å bla opp eller ned har ingen effekt.

  • Bilder som er valgt ved å bla opp eller ned når [ Rangering ], [ Velg å sende (kablet LAN/WT) ] eller [ Beskytt ] er angitt med ikoner ( Filinformasjon ). Merkingen kan fjernes ved å bla igjen i samme retning.

Sveip forover i retning

Velg bevegelsen som brukes for framføring av rammen.

Alternativ

Beskrivelse

S

[ Venstre←Høyre ]

Sveip fra høyre til venstre for å se neste bilde.

T

[ Venstre → Høyre ]

Sveip fra venstre til høyre for å se neste bilde.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film