Velg rollen som er tildelt midten av multivelgeren under avspilling og stillbilder.

Søkerfotografering

Rolle

Beskrivelse

K

[ Velg midtfokuspunkt ]

Ved å trykke på midten av multivelgeren velges det midtre fokuspunktet.

A

[ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ]

Ved å trykke på midten av multivelgeren velges et forhåndsinnstilt fokuspunkt.

  • For å velge punktet, uthev det, hold midten av multivelgeren og trykk på AF-modusknappen til fokuspunktet blinker.

  • Separate fokuspunkter kan velges for "bred" (liggende) orientering og for hver av de to "høye" (stående) orienteringene hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for egendefinert innstilling a5 [ Lagre punkter etter orientering ].

  • Oppførselen til midten av multivelgeren kan velges ved å trykke på 2 når [ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ] er uthevet.

    • [ Trykk for å hente fokuspunkt ]: Ved å trykke på midten av multivelgeren hentes det forhåndsinnstilte fokuspunktet.

    • [ Hold for å hente fokuspunkt ]: Det forhåndsinnstilte fokuspunktet velges mens midten av multivelgeren trykkes ned. Å slippe midten av multivelgeren gjenoppretter det tidligere valgte fokuspunktet.

[ Ingen ]

Å trykke på midten av multivelgeren har ingen effekt.

Live visning

Rolle

Beskrivelse

K

[ Velg midtfokuspunkt ]

Ved å trykke på midten av multivelgeren velges det midtre fokuspunktet.

X

[ Zoom på/av ]

Trykk på midten av multivelgeren for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å gå tilbake til forrige skjerm.

  • For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .

[ Ingen ]

Å trykke på midten av multivelgeren har ingen effekt.

Avspillingsmodus

Uansett hvilket alternativ som er valgt, vil filmavspilling startes ved å trykke på midten av multivelgeren når en film vises på full skjerm.

Rolle

Beskrivelse

l

[ Filtrert avspilling ]

Trykk på midten av multivelgeren for å vise kun bilder som oppfyller kriteriene valgt for [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.

n

[ Miniatyrbilde på/av ]

Trykk på midten av multivelgeren for å veksle mellom fullskjerms og 4-, 9- eller 72-bilders miniatyravspilling.

o

[ Se histogrammer ]

Et histogram vises mens midten av multivelgeren trykkes inn. Histogramvisningen er tilgjengelig i både fullskjerms- og miniatyravspilling.

X

[ Zoom på/av ]

Trykk på midten av multivelgeren for å zoome inn på området rundt det aktive fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å gå tilbake til forrige skjerm.

  • For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .

  • Zoom er tilgjengelig i både fullskjerms- og miniatyravspilling.

u

[ Velg spor og mappe ]

Trykk på midten av multivelgeren for å vise [ Velg spor og mappe ]-dialogen, hvor du deretter kan velge et spor og en mappe for avspilling.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film