Velg om justeringer av eksponeringskompensasjon kan gjøres ved å rotere et kommandohjul uten å trykke på E -knappen.

Alternativ

Beskrivelse

[ På (Automatisk tilbakestilling) ]

Justeringer kan gjøres med kun et kommandohjul. Innstillinger valgt med et kommandohjul alene tilbakestilles når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.

[ ]

Justeringer kan gjøres med kun et kommandohjul. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av eller standby-timeren utløper.

[ Av ]

Justeringer gjøres ved først å trykke på E -knappen og deretter dreie et kommandohjul.

  • Denne innstillingen trer i kraft i modusene P , S og A . Enkel eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i modus M .

  • Kommandohjulet som brukes varierer med eksponeringsmodusen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film