Velg om skyggelegging skal brukes for å indikere høylys (lyse områder av bildet) under filmopptak.

Vis mønster

For å aktivere fremhevingsvisningen for filmopptak, velg [ Pattern 1 ] eller [ Pattern 2 ].

Mønster 1

Mønster 2

Uthev skjermterskel

Velg lysstyrken som trengs for å utløse filmfremhevingsvisningen. Jo lavere verdien er, desto større lysstyrkespekter som vises som høydepunkter. Hvis [ 255 ] er valgt, vil fremhevingsskjermen kun vise områder som er potensielt overeksponert.

Marker Display

Hvis både fremhevingsvisning og topphøydepunkter er aktivert, vil bare topphøydepunkter vises i manuell fokusmodus. For å se fremhevingsvisningen i manuell fokusmodus, velg [ Av ] for egendefinert innstilling d10 [ Høydepunkter ] > [ Høydepunkter ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film