Velg hvor raskt fokus skal reagere hvis noe passerer mellom motivet og kameraet under søkerfotografering når AF-C er valgt for autofokusmodus.

Blokkert skudd AF-respons

Alternativ

Beskrivelse

[ 5 (Forsinket) ]

Velg hvor raskt fokus reagerer når noe passerer mellom motivet og kameraet.

  • Velg [ 5 (Forsinket) ] for å opprettholde fokus på det originale motivet.

  • Velg [ 1 (Rask) ] for å gjøre det lettere å skifte fokus til objekter som krysser synsfeltet ditt.

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 (Rask)]

  • Uavhengig av hvilket alternativ som er valgt, fungerer blokkert AF-respons i modus [ 3 ] når [ 3D-sporing ] er valgt for AF-områdemodus.

  • Hvis [ Automatisk AF-område ] er valgt for AF-områdemodus, vil AF-respons for blokkert bilde fungere i modus [ 3 ] når [ 2 ] eller [ 1 (Hurtig) ] er valgt.

Emnebevegelse

Alternativ

Beskrivelse

[ Stadig ]

Velg for jevn fokus når du fotograferer motiver som nærmer seg kameraet i jevnt tempo.

[ Uregelmessig ]

Velg for forbedret respons når du fotograferer motiver som er utsatt for brå start og stopp.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film