Velg når bakgrunnsbelysningen på kontrollpanelet og knappen lyser.

  • Hvis [ Av ] er valgt, vil bakgrunnsbelysningen lyse når strømbryteren dreies til D Bakgrunnsbelysningen slås av når utløseren trykkes ned.

  • Hvis [ ] er valgt, vil bakgrunnsbelysningen lyse mens standby-timeren er aktiv. Merk at dette øker forbruket på batteriet. Bakgrunnsbelysningen slås av mens utløseren trykkes ned, men slås på igjen når knappen slippes.

Knapp Bakgrunnslys

Følgende er utstyrt med bakgrunnsbelysning:

1

I knapper

2

BKT- knapp

3

Slipp modusvelgeren

4

Y knappen

5

O ( Q )-knappen

6

K knappen

7

G knappen

8

g ( h / Q )-knappen

9

X knappen

10

W ( M ) knapp

11

J knappen

12

Fn3 ( C )-knapp

1. 3

S knappen

14

T -knapp

15

a knapp

16

R knapp

17

U knapp

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film