Velg antall tilgjengelige fokuspunkter for manuelt fokuspunktvalg når et annet alternativ enn [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-område-modus under søkerfotografering.

[ 105 poeng ]

[ 27 poeng ]

[ 15 poeng ]

  • Velg [ 27 punkter ] eller [ 15 punkter ] for raskt valg av fokuspunkt.

  • Ulike grupperinger er tilgjengelige når [ Gruppeområde AF ] er valgt for AF-områdemodus.

  • Grupperingene som er tilgjengelige når [ Gruppeområde AF (C1) ] eller [ Gruppeområde AF (C2) ] er valgt, varierer med dimensjonene til gruppen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film