Velg om utløseren kan brukes til å fokusere.

Alternativ

Beskrivelse

[ Lukker/AF-PÅ ]

Kameraet fokuserer når utløseren trykkes halvveis ned.

[ Kun AF-ON ]

Kameraet fokuserer ikke når utløseren trykkes halvveis ned.

  • Hvis du markerer [ Kun AF-ON ] og trykker på 2 , vises alternativene for [ Ut-av-fokus utløser ].

Alternativ

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned (utløserprioritet).

[ Deaktiver ]

  • Bilder kan bare tas når kameraet er i stand til å fokusere; Vær oppmerksom på at dette kun gjelder hvis:

    • [ Fokus ] er valgt for egendefinert innstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ] og et annet alternativ enn [ Auto-område AF ] er valgt for AF-område modus, eller

    • [ Fokus ] er valgt for egendefinert innstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ] og et annet alternativ enn [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdemodus.

  • Fokuser med AF-ON- knappen eller andre kontroller som AF-ON er tilordnet.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film