Velg om separate fokuspunkter og AF-områdemoduser kan velges for "vid" (liggende) orientering, for "høy" (portrett) orientering med kameraet rotert 90° med klokken, og for "høy" orientering med kameraet rotert 90° mot klokken. Det valgte alternativet gjelder bare under søkerfotografering.

  • Velg [ Av ] for å bruke samme fokuspunkt uavhengig av kameraretning.

  • Velg [ Fokuspunkt ] for å aktivere separat valg av fokuspunkt. For å aktivere separat valg av både fokuspunkt og AF-områdemodus, velg [ Fokuspunkt og AF-områdemodus ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film