Maksimalt antall bilder som kan tas i en enkelt serie i kontinuerlig utløsermodus kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 1 og 200.

  • Merk at uansett hvilket alternativ som er valgt, er det ingen begrensning på antall bilder som kan tas i en enkelt serie når en lukkerhastighet på 4 s eller lavere er valgt i modus S eller M .

Minnebufferen

Egendefinert innstilling d2 [ Maks. kontinuerlig frigjøring ] brukes til å velge antall bilder som kan tas i en enkelt serie. Antall bilder som kan tas før minnebufferen fylles og fotograferingen går sakte, varierer med bildekvalitet og andre innstillinger. Når bufferen er full, vil kameraet vise r00 og bildefremføringshastigheten synker.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film