Velg utløsermodusene som kan nås ved å trykke på S -knappen og dreie hovedkommandohjulet når utløsermodushjulet dreies til S .

  • Uthev et alternativ og trykk på 2 for å velge; valgte elementer er merket med en hake ( M ). For å velge bort (fjerne haken fra: U ) et valgt alternativ, merk det og trykk 2 igjen. Modi merket med en hake ( M ) er tilgjengelig for valg via hovedkommandohjulet.

  • Trykk på J for å lagre endringene når innstillingene er fullført.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film