Velg rollen som er tildelt midten av multivelgeren under filming.

Rolle

Beskrivelse

K

[ Velg midtfokuspunkt ]

Ved å trykke på midten av multivelgeren velges det midtre fokuspunktet.

X

[ Zoom på/av ]

Trykk på midten av multivelgeren for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å gå tilbake til forrige skjerm. For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .

1

[ Ta opp filmer ]

Trykk på midten av multivelgeren for å starte opptaket. Trykk igjen for å avslutte opptaket.

[ Ingen ]

Å trykke på midten av multivelgeren har ingen effekt.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film