Denne varen er kun tilgjengelig med kompatible linser. Velg om objektivets fokusring kan brukes til manuell fokus i autofokusmodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Autofokus kan overstyres ved å rotere objektivets fokusring (autofokus med manuell overstyring). Fokusringen kan brukes til manuell fokus mens utløseren trykkes halvveis ned. For å refokusere med autofokus, løft fingeren fra utløseren og trykk den halvveis ned igjen.

[ Deaktiver ]

Objektivets fokusring kan ikke brukes til manuell fokus i autofokusmodus.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film