Ved å velge [ ] for [ Lukkerhastighetslås ] låser du lukkerhastigheten til verdien som er valgt i modus S eller M. Ved å velge [ ] for [ Blenderlås ] låses blenderåpningen til verdien som er valgt i modus A eller M.

  • Lukkerhastighet og blenderlås er ikke tilgjengelig i modus P .

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film