Ved å velge [ Ja ] kan justeringer som vanligvis gjøres ved å holde en knapp og rotere et kommandohjul gjøres ved å rotere kommandohjulet etter at knappen er sluppet. Dette avsluttes når knappen trykkes ned igjen, utløseren trykkes halvveis ned eller standby-timeren utløper.

  • [ Slippknapp for å bruke hjulet ] gjelder for E , S ( Q ), I , BKT , Y , W ( M ), S , T , U og AF-modusknappene.

  • [ Utløserknapp for å bruke hjulet ] gjelder også for kontroller som følgende roller er tildelt ved bruk av egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ]: [ Eksponeringsmodus ], [ Eksponeringskompensasjon ], [ AF-modus/AF-områdemodus ], [ ISO sensitivitet ], [ Active D-Lighting ] og [ Metering ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film