Velg om valgfrie blitsenheter skal avgi monitorforblitser før hvert skudd under seriefotografering i modiene Cl og Ch .

Alternativ

Beskrivelse

S

[ Prioriter fremdriftsfrekvens for bilde ]

Blitsenheten avgir en forhåndsblits på monitoren før det første bildet i hver sekvens og låser utgangen til målverdien for de gjenværende bildene. Bildefremføringshastigheten synker mindre enn når [ Prioriter presis blitskontroll ] er valgt.

  • Et FV-låsikon ( r ) vises i søkeren under seriefotografering.

y

[ Prioriter presis blitskontroll ]

Blitsenheten avgir en forhåndsblits før hvert bilde og justerer blitseffekten etter behov. Rammeforskuddsfrekvensen kan falle under noen omstendigheter.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film