Velg operasjonene som utføres under stillfotografering enten ved å trykke på kamerakontroller eller ved å trykke på kontroller og rotere kommandohjul.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

  0

  [ Forhåndsvisningsknapp ]

  v

  [ Fn1-knapp ]

  x

  [ Fn2-knapp ]

  s

  [ Fn-knapp for vertikal fotografering ]

  z

  [ Fn3-knapp ]

  V

  [ AF-ON-knapp ]

  7

  [ Undervelger ]

  8

  [ Undervelgersenter ]

  l

  [ AF-ON-knapp for vertikal fotografering ]

  m

  [ Multivelger for vertikal fotografering ]

  2

  [ Måleknapp ]

  n

  [ BKT-knapp ]

  3

  [ Filmopptaksknapp ]

  S

  [ Funksjonsknapper for objektivfokus ]

 • Rollene som kan tildeles er listet opp nedenfor. Rollene som er tilgjengelige varierer med kontrollen.

  Rolle

  Beskrivelse

  A

  [ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ]

  Ved å trykke på kontrollen velges et forhåndsinnstilt fokuspunkt.

  • For å velge punktet, uthev det, hold inne kontrollen og trykk på AF-modusknappen til fokuspunktet blinker.

  • Separate fokuspunkter kan velges for "bred" (liggende) orientering og for hver av de to "høye" (stående) orienteringene hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for egendefinert innstilling a5 [ Lagre punkter etter orientering ].

  • Oppførselen til den valgte kontrollen kan velges ved å trykke på 2 når [ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ] er uthevet.

   • [ Trykk for å hente fokuspunkt ]: Ved å trykke på kontrollen hentes det forhåndsinnstilte fokuspunktet.

   • [ Hold for å hente fokuspunkt ]: Det forhåndsinnstilte fokuspunktet velges mens kontrollen trykkes ned. Å slippe kontrollen gjenoppretter fokuspunktet som ble valgt før kontrollen ble trykket.

  x

  [ AF-områdemodus ]

  Ved å holde kontrollen velges en forhåndsinnstilt AF-områdemodus. Modusen som tidligere var aktiv, gjenopprettes når kontrollen slippes.

  • For å velge AF-områdemodus, trykk 2 når [ AF-områdemodus ] er uthevet.

  q

  [ AF-områdemodus + AF-ON ]

  Ved å holde kontrollen velges en forhåndsinnstilt AF-områdemodus og autofokus startes. AF-områdemodusen som tidligere var aktiv, gjenopprettes når kontrollen slippes.

  • For å velge AF-områdemodus, trykk 2 når [ AF-områdemodus + AF-ON ] er uthevet.

  A

  [ AF-ON ]

  Ved å trykke på kontrollen starter autofokus, og dupliserer funksjonen til AF-ON- knappen.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

  X

  [ AE/AWB-lås (hold) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Hvis [ Auto ] eller [ Naturlig lys auto ] er valgt for hvitbalanse, vil hvitbalansen låses til verdien for det siste bildet (hvitbalanselås). Eksponering og hvitbalanselås slutter ikke når lukkeren utløses. Låsen vil imidlertid bli utløst når kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

  D

  [ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til, lukkeren utløses eller standby-timeren utløper.

  C

  [ kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.

  r

  [ FV-lås ]

  Trykk på kontrollen for å låse blitsverdien for valgfrie blitsenheter; trykk igjen for å avbryte FV-låsen.

  h

  [ N Deaktiver/aktiver ]

  Hvis blitsen er aktivert for øyeblikket, vil den bli deaktivert mens kontrollen trykkes inn. Hvis blitsen for øyeblikket er av, vil synkronisering med frontgardin bli valgt mens kontrollen trykkes inn.

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  • Søkerfotografering : Hold kontrollen for å stoppe blenderåpningen og forhåndsvise dybdeskarpheten.

  • Live view : Trykk på kontrollen for å stoppe blenderåpningen og forhåndsvise fokus. Trykk på kontrollen igjen for å gjenopprette den tidligere valgte blenderåpningsverdien.

  o

  [ Hent opptaksfunksjoner ]

  Hold inne kontrollen for å hente frem tidligere valgte innstillinger.

  • For å velge innstillingene som hentes frem, trykk på 2 når [ Hent opptaksfunksjoner ] er uthevet.

   • Trykk på 1 eller 3 for å utheve elementer og trykk på 2 for å vise alternativer. Trykk J for å lagre endringer og avslutte.

   • For å lagre gjeldende kamerainnstillinger for senere tilbakekalling ved hjelp av dette alternativet, velg [ Lagre gjeldende innstillinger ].

  • Innstillinger som lukkerhastighet og blenderåpning kan endres ved å holde inne kontrollen og rotere et kommandohjul.

   • I modus P kan du justere fleksible programinnstillinger.

   • Hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for egendefinert innstilling b4 [ Enkel eksponeringskompensasjon ], kan eksponeringskompensasjon justeres ved å rotere et kommandohjul.

  • Innstillinger kan ikke lagres eller tilbakekalles hvis:

   • et ikke-CPU-objektiv eller et PC Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D-objektiv er festet,

   • et CPU-objektiv med en blenderring er festet med [ Aperture ring ] valgt for Custom Setting f6 [ Customize command dials ] > [ Aperture setting ] eller

   • et CPU-objektiv med blenderring festes uten å låse ringen ved minimum blenderåpning.

  1

  [ Bracketing burst ]

  • Hvis kontrollen trykkes når et annet alternativ enn [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen i utløsermodus

   Ch
   eller
   Cl
   eller under seriefotografering i modus Q , vil kameraet ta alle bildene i gjeldende bracketing-program og gjenta bracketing-serien mens utløseren trykkes ned. I utløsermodusene S og Q vil opptaket avsluttes etter den første bracketing-serie.

  • Hvis kontrollen holdes nede når [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ], vil kameraet ta bilder mens utløseren trykkes ned og bruke hvitbalanse bracketing på hvert bilde.

  • Å velge [ Enable ] for Custom Setting e9 [ Bracketing burst options ] tilsvarer å holde kontrollen nede til enhver tid.

  c

  [ Synk. utgivelsesvalg ]

  Når en valgfri trådløs sender eller trådløs fjernkontroll er tilkoblet, kan kontrollen brukes til å veksle mellom fjernutløser og master eller synkronisert utløser. De tilgjengelige alternativene avhenger av innstillingen som er valgt for Custom Setting d4 [ Sync. alternativer for frigjøringsmodus ].

  • Følgende alternativer er tilgjengelige når [ Sync ] er valgt for [ Sync. alternativer for frigjøringsmodus ]:

   • c [ Kun masterutgivelse ]
    Hold kontrollen nede for å ta bilder kun med hovedkameraet.

   • d [ Kun fjernutløser ]
    Hold kontrollen inne for å ta bilder kun med fjernkameraene.

  • Følgende alternativer er tilgjengelige når [ Ingen synkronisering ] er valgt for [ Synk. alternativer for frigjøringsmodus ]:

   • 6 [ Synkronisert utgivelse ]
    Hold kontrollen nede for å synkronisere utløserne på hoved- og fjernkameraet.

   • d [ Kun fjernutløser ]
    Hold kontrollen inne for å ta bilder kun med fjernkameraene.

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  • Hvis et JPEG-alternativ for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, vil en NEF (RAW)-kopi bli tatt opp med neste bilde tatt etter at kontrollen er trykket (inntil bildet er tatt, vil "RAW" vises i bildekvalitetsvisningen i bakre kontrollpanel). Den opprinnelige bildekvalitetsinnstillingen vil gjenopprettes når du fjerner fingeren fra utløserknappen eller trykker på kontrollen igjen, og avbryter [ + NEF (RAW) ].

  • NEF (RAW)-kopier tas opp med innstillingene som er valgt for [ NEF (RAW)-opptak ] og [ Bildestørrelse ] > [ NEF (RAW) ] i fotoopptaksmenyen.

  b

  [ Visning av rammenett ]

  Trykk på kontrollen for å vise et rammenett i søkeren eller skjermen. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  !

  [ Søker virtuell horisont ]

  Trykk på kontrollen for å se en virtuell horisontvisning i søkeren. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  b

  [ Talememo ]

  Bruk kontrollen for talememooperasjoner.

  j

  [ Kablet LAN/WT ]

  Hvis du tidligere har koblet til nettverk via Ethernet eller ved hjelp av en trådløs sender, kan du trykke på kontrollen for å koble til nettverket du sist brukte. Hvis du ikke tidligere har koblet til et nettverk, vil dialogboksen for nettverksinnstillinger vises.

  O

  [ MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".

  3

  [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY." Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.

  K

  [ Avspilling ]

  Trykk på kontrollen for å starte avspilling.

  l

  [ Filtrert avspilling ]

  Trykk på kontrollen for å vise kun bilder som oppfyller kriteriene valgt for [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.

  W

  [ Velg å sende (kablet LAN/WT) ]

  Trykk på kontrollen under fullskjermsavspilling for å velge det gjeldende bildet for opplasting til en datamaskin via Ethernet eller ved hjelp av en trådløs sender.

  K

  [ Velg midtfokuspunkt ]

  Trykk på kontrollen for å velge det midtre fokuspunktet.

  G

  [ Samme som AF-ON-knapp ]

  Kontrollen utfører rollen som er valgt for AF-ON- knappen.

  n

  [ Menybank for fotografering ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge menybanken for fotografering.

  z

  [ AF-modus/AF-områdemodus ]

  Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge autofokusmodus, underkommandohjulet for å velge AF-områdemodus.

  J

  [ Velg bildeområde ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet. Alternativene som er tilgjengelige for valg kan velges ved å bruke Custom Setting d8 [ Begrens valgbart bildeområde ].

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting.

  z

  [ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

  Trykk på kontrollen og drei et kommandohjul for å velge utløserforsinkelsen.

  $

  [ Lukkerspd og blenderåpning ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å låse lukkerhastigheten (modusene S og M ). For å låse blenderåpningen (modus A og M ), trykk på kontrollen og roter underkommandohjulet.

  v

  [ 1 trinn spd/blenderåpning ]

  Gjør justeringer av lukkerhastighet og blenderåpning i trinn på 1 EV, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling b2 [ EV-trinn for eksponeringskontroll ].

  • I modusene S og M kan lukkerhastigheten justeres i trinn på 1 EV ved å holde inne kontrollen og rotere hovedkommandohjulet.

  • I modus A og M kan blenderåpningen justeres i trinn på 1 EV ved å holde inne kontrollen og rotere underkommandohjulet.

  w

  [ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et objektivnummer som er lagret ved å bruke [ Non-CPU lens data ]-elementet i oppsettmenyen.

  v

  [ Eksponeringsmodus ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge eksponeringsmodus.

  E

  [ Eksponeringskompensasjon ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å justere eksponeringskompensasjonen.

  9

  [ ISO-følsomhet ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge en verdi for ISO-følsomhet. Trykk på kontrollen og roter underkommandohjulet for å justere innstillingene for automatisk ISO-følsomhet.

  w

  [ Måling ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ.

  c

  [ Vurdering ]

  For å rangere gjeldende bilde i avspillingsmodus, trykk på kontrollen og drei hovedkommandohjulet.

  • For å vise vurderingsalternativer, uthev [ Rating ] og trykk på 2 . Hvis et annet alternativ enn [ Ingen ] er valgt, kan den valgte vurderingen tildeles bilder ganske enkelt ved å trykke på den valgte kontrollen. Hvis du trykker på kontrollen igjen, velges en "ingen stjerne"-vurdering.

  t

  [ Auto bracketing ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge antall bilder, og underkommandohjulet for å velge intervalltrinn eller Aktiv D-Lighting-mengde.

  $

  [ Multieksponering ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge antall bilder.

  2

  [ HDR (høyt dynamisk område) ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge eksponeringsforskjellen.

  Y

  [ Samme som multivelger ]

  Å trykke den valgte kontrollen opp, ned, til venstre eller høyre har samme effekt som å trykke 1 , 3 , 4 eller 2 på multivelgeren.

  • Hvis dette alternativet er tilordnet til undervelgeren, kan rollen som undervelgeren spiller under avspillingszoom velges fra [ Rull ] og [ Vis neste/forrige bilde ].

  • Hvis dette alternativet er tilordnet multivelgeren for vertikal fotografering, kan du velge rollen som skal spilles av kontrollen under avspilling ved å bruke [ Fotoinfo/avspilling ]. Hvis [ Info C /Playback D ] er valgt, kan du trykke kontrollen opp eller ned for å vise andre bilder, til venstre eller høyre for å vise bildeinformasjon.

  • Hvis dette alternativet er tilordnet multivelgeren for vertikal fotografering, er rollen som spilles av midten av multivelgeren for vertikal fotografering den samme som den som utføres av midten av multivelgeren.

  x

  [ Valg av fokuspunkt ]

  Den valgte kontrollen kan brukes til å velge fokuspunkt.

  • Når det gjelder multivelgeren for vertikal fotografering, spiller midten av velgeren rollen som er valgt for [ Sub-selector center ].

  [ Ingen ]

  Kontrollen har ingen effekt.

Virtuell horisont

Hvis du trykker på en kontroll som [ Press ] > [ Viewfinder virtual horizon ] er tilordnet til, vil kameraet vise pitch- og roll-indikatorer i søkeren basert på informasjon fra den innebygde tiltsensoren. Disse indikatorene kan leses som følger:

Rull

Kamera vippet til høyre

Kameranivå

Kamera vippet til venstre

Tonehøyde

Kamera vippet forover

Kameranivå

Kamera vippet bakover

 • Vær oppmerksom på at visningen kanskje ikke er nøyaktig når kameraet vippes i en skarp vinkel forover eller bakover. Kameraet vil ikke vise stignings- og rulleindikatorer når det holdes i vinkler der tilt ikke kan måles.

 • Rollene til pitch- og roll-indikatorene er reversert når kameraet roteres for å ta bilder i "høy" (portrett) orientering.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film