Velg om [ Matrix metering ] tildeler prioritet til ansikter som er oppdaget av kameraet. Denne innstillingen gjelder bare under søkerfotografering.

Alternativ

Beskrivelse

U

[ Ansiktsgjenkjenning på ]

Matrisemåling tildeler prioritet til ansikter som er oppdaget av kameraet.

V

[ Ansiktsgjenkjenning av ]

Matrisemåling tildeler ikke prioritet til ansikter som er oppdaget av kameraet.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film