Velg blant visningsalternativene for søkerens fokuspunkt nedenfor.

Manuell fokusmodus

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Fokuspunktet vises til enhver tid i manuell fokusmodus.

[ Av ]

Fokuspunktet vises kun under valg av fokuspunkt.

Fokuspunkt lysstyrke

Velg lysstyrken til fokuspunktvisningen i søkeren.

Dynamic-Area AF Assist

Velg om kameraet skal vise både det valgte fokuspunktet og de omkringliggende fokuspunktene som brukes for å hjelpe fokusoperasjonen i dynamisk AF-områdemodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Vis både det valgte fokuspunktet og omkringliggende fokuspunkter.

[ Av ]

Vis kun det valgte fokuspunktet.

[ ] ([ Dynamisk område AF (9 punkter) ] valgt)

[ Av ]

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film