Velg funksjonene som utføres enten ved å trykke på kamerakontroller eller ved å trykke på kontroller og rotere kommandohjul under filming.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

  Alternativ

  0 [ Forhåndsvisningsknapp ]

  v [ Fn1-knapp ]

  x [ Fn2-knapp ]

  z [ Fn3-knapp ]

  8 [ Undervelgersenter ]

  G [ Utløserknapp ]

 • Rollene som kan tildeles er listet opp nedenfor. Rollene som er tilgjengelige varierer med kontrollen.

  Rolle

  Beskrivelse

  t

  [ Strømåpning (åpen) ]

  Blenderåpningen utvides mens Pv -knappen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Fn1-knapp ] > [ Strømåpning (lukk) ] for knappkontrollert blenderåpning.

  q

  [ Strømåpning (lukke) ]

  Blenderåpningen blir smalere mens Fn1- knappen trykkes ned. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Forhåndsvisningsknapp ] > [ Strømåpning (åpen) ] for knappkontrollert blenderåpning.

  i

  [ Eksponeringskompensasjon + ]

  Eksponeringskompensasjonen øker mens Pv -knappen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Fn1-knapp ] > [ Eksponeringskompensasjon − ] for knappkontrollert eksponeringskompensasjon.

  h

  [ Eksponeringskompensasjon − ]

  Eksponeringskompensasjonen reduseres mens Fn1- knappen trykkes ned. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Forhåndsvisningsknapp ] > [ Eksponeringskompensasjon + ] for knappkontrollert eksponeringskompensasjon.

  b

  [ Visning av rammenett ]

  Trykk på kontrollen for å vise et rammenett på skjermen. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  X

  [ Zoom på/av ]

  Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å avbryte zoom. For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .

  O

  [ MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".

  3

  [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY." Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.

  K

  [ Velg midtfokuspunkt ]

  Trykk på kontrollen for å velge det midtre fokuspunktet.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

  X

  [ AE/AWB-lås (hold) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Hvis [ Auto ] eller [ Naturlig lys auto ] er valgt for hvitbalanse, vil hvitbalansen låses til verdien valgt av kameraet (hvitbalanselås). Eksponering og hvitbalanselås slutter ikke når lukkeren utløses. Låsen vil imidlertid bli utløst når kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

  C

  [ kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.

  C

  [ Ta bilder ]

  Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde med et sideforhold på 16:9.

  1

  [ Ta opp filmer ]

  Trykk utløseren halvveis ned for å starte live view. Hvis fokusmodusvelgeren er i AF -posisjon, kan du trykke utløseren halvveis ned igjen for å fokusere. For å starte filmopptak trykker du utløseren helt ned. Trykk på utløseren igjen for å avslutte opptaket.

  • Når [ Ta opp filmer ] er valgt, kan ikke utløserknappen brukes til andre formål enn å ta opp filmer.

  • For å avslutte live view, trykk på a -knappen.

  • Utløserknappene på valgfrie trådløse fjernkontroller eller fjernkontroller fungerer på samme måte som kameraets utløserknapp.

  J

  [ Velg bildeområde ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet for filmer. Merk at bildeområdet ikke kan endres mens opptaket pågår.

  H

  [ Mikrofonfølsomhet ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere mikrofonfølsomheten.

  [ Ingen ]

  Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Power blenderåpning er kun tilgjengelig i modusene A og M .

 • Et 6 -ikon som vises på skjermen indikerer at blenderåpningen ikke kan brukes.

 • Skjermen kan flimre mens blenderåpningen justeres.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film