Velg om kameraet skal fortsette å ta bilder under bracketing mens utløseren er trykket helt ned.

Alternativ

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Kameraet tar bilder kontinuerlig mens utløseren er trykket helt ned.

 • I utløsermodusene S og Q avsluttes fotograferingen etter at alle bildene i bracketingsekvensen er tatt.

 • I moduser

  Ch
  og
  Cl
  og under seriefotografering i modus Q vil kameraet gjenta bracketing-sekvensen mens utløseren trykkes helt ned.

 • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen, vil kameraet ta bilder mens utløseren trykkes helt ned og bruke hvitbalanse bracketing for hvert bilde uavhengig av alternativet som er valgt for utløsermodus.

[ Deaktiver ]

 • I utløsermodusene S og Q vil kameraet ta ett bilde hver gang utløserknappen trykkes ned.

 • Hvis utløseren holdes nede i moduser

  Ch
  og
  Cl
  og under seriefotografering i modus Q vil fotograferingen pause etter at alle bildene i bracketing-sekvensen er tatt. Opptaket fortsetter neste gang utløseren trykkes ned.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film