Velg om bilder kan tas før kameraet fokuserer når AF-C er valgt.

Alternativ

Beskrivelse

G

[ Release ]

Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned (utløserprioritet).

B

[ Fokus + slipp ]

Bilder kan tas selv når kameraet ikke er i fokus, men hvis motivet er mørkt eller lav kontrast og kameraet er i kontinuerlig utløsermodus, vil fokus bli prioritert for det første bildet i hver serie. For de gjenværende bildene vil bildefrekvens prioriteres uavhengig av fokus. Dette bidrar til å sikre at det første bildet i hver serie er i fokus.

E

[ Slipp + fokus ]

Bilder kan tas selv når kameraet ikke er i fokus, men hvis motivet er mørkt eller lav kontrast og kameraet er i kontinuerlig utløsermodus, reduseres bildefremføringshastigheten for forbedret fokus. Fokus er prioritert over bildefrekvens.

F

[ Fokus ]

Bilder kan bare tas når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

Uavhengig av alternativet som er valgt for [ AF-C-prioritetsvalg ], låses ikke fokus når AF-C er valgt for autofokusmodus; i stedet vil kameraet fortsette å justere fokus til lukkeren utløses.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film