a -knappen kan deaktiveres for å forhindre at live view starter ved et uhell når a -knappen trykkes.

Alternativ

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Ved å trykke på a -knappen starter live view.

f

[ Aktiver (standby-timer aktiv) ]

Ved å trykke på a -knappen starter live view bare når standby-timeren er aktiv.

[ Deaktiver ]

Et trykk på a -knappen starter ikke live view.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film