Tato položka slouží k nastavení výšky a hlasitosti pípnutí vydávaného fotoaparátem po zaostření v režimu jednorázového zaostření (AF-S nebo při výběru jednorázového zaostření v režimu AF-A), po zaostření v režimu živého náhledu pro statické snímky, během odpočítávání v režimu samospouště a v režimu dálkového ovládání se zpožděním (0 Dálkové ovládání (ML-L3)), při pořízení snímku v režimu dálkového ovládání s rychlou reakcí nebo v režimu dálkového ovládání s předsklopením zrcadla (0 Dálkové ovládání (ML-L3)), při stisknutí tlačítka spouště v okamžiku vložení paměťové karty chráněné proti zápisu, při druhém stisknutí tlačítka spouště v režimu fotografování s předsklopením zrcadla, při dokončení časosběrného snímání a při použití dotykové obrazovky pro vkládání textu prostřednictvím klávesnice (0 Zadání textu). Mějte na paměti, že bez ohledu na zvolenou možnost pípnutí nezazní v režimu videosekvencí a v režimech tiché expozice (režimy Q a Qc). Pípnutí nezazní po zaostření fotoaparátu v režimu jednorázového zaostření, pokud je vybrána možnost Spuštění v uživatelské funkci a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 a2: Volba priority v režimu AF-S).

Pípnutí zap/vyp

Chcete-li ztlumit zvuky vydávané fotoaparátem v reakci na použití dotykových ovládacích prvků, vyberte možnost Vypnuto (jen ovl. dotykem); chcete-li zcela vypnout zvuky (pípnutí), vyberte možnost Vypnuto. Jestliže vyberete jinou možnost než Vypnuto, zobrazí se na obrazovce informací symbol c.

Hlasitost

Tato položka ovládá hlasitost pípnutí.

Tón

Tato položka slouží k výběru výšky tónu z možností Vysoký a Nízký.