Tato položka určuje funkce ovládacích prvků fotoaparátu, a to buď samostatných, nebo v kombinaci s příkazovými voliči.

Stisknutí

Tato položka určuje funkci následujících ovládacích prvků. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J:

2 Tlačítko Fn1
5 Tlačítko Fn2
4 Tlačítko AE-L/AF-L

„Stisknutí“ a „Stisknutí + ovladače“

Některé funkce nelze v případě některých ovládacích prvků přiřazovat současně oběma položkám „stisknutí“ a „stisknutí + ovladače“. Přiřazení funkce položce „stisknutí“ v okamžiku, kdy je již daná funkce přiřazena položce „stisknutí + ovladače“, nastaví položku „stisknutí + ovladače“ na možnost Žádná, zatímco přiřazení funkce položce „stisknutí + ovladače“ v okamžiku, kdy je již přiřazena položce „stisknutí“, nastaví položku „stisknutí“ na možnost Žádná.

Funkce, které lze přiřadit těmto ovládacím prvkům, jsou následující:

Položka 2/5 4
rBlokování záblesk. expozice
BExp. paměť/blok. zaostření
CPouze expoziční paměť
DExpoz. paměť (do expozice)
EExpoziční paměť (trvalá)
FPouze blokování zaostření
AAktivace autom. zaostřov.
$Modelovací záblesk
hVypnutí blesku
tSekvence bracketingu
e+ NEF (RAW)
LMěření Matrix
MMěření se zdůraz. středem
NBodové měření
4Měření orient. na nejvyšší jasy
9Zobraz. mřížky v hledáčku
mVirtuál. horizont v hledáčku
nMOJE MENU
6První položka v MOJE MENU
KPřehrávání
Žádná funkce

K dispozici jsou následující možnosti:

Virtuální horizont

Stisknutím ovládacího prvku, ke kterému byla přiřazena funkce Virtuál. horizont v hledáčku, se v hledáčku zobrazí indikace náklonu nahoru a dolů a indikace bočního náklonu fotoaparátu. Druhým stisknutím ovládacího prvku se indikace skryje.

Boční náklon

Fotoaparát nakloněný doprava Fotoaparát ve vodorovné poloze Fotoaparát nakloněný doleva

Náklon nahoru a dolů

Fotoaparát nakloněný dolů Fotoaparát ve vodorovné poloze Fotoaparát nakloněný nahoru

Při otočení fotoaparátu do orientace pro fotografování na výšku (portrét) se zamění rovněž funkce indikace bočního náklonu fotoaparátu a náklonu směrem nahoru a dolů. Je-li fotoaparát nakloněn v ostrém úhlu směrem nahoru nebo dolů, nemusí být indikace přesná. Jestliže fotoaparát není schopen měřit náklon, hodnota náklonu se nezobrazí.

Stisknutí + ovladače

Chcete-li vybrat funkce následujících ovládacích prvků v kombinaci s příkazovými voliči, vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J:

3 Tlačítko Fn1 + y
! Tlačítko Fn2 + y
D Tlačítko AE-L/AF-L + y
n Tlačítko BKT + y
f Tlačítko záznamu videosekvence + y *

Tato položka určuje funkci tlačítka záznamu videosekvence v kombinaci s příkazovými voliči při otočení voliče živého náhledu do polohy C.

Funkce, které lze přiřadit těmto ovládacím prvkům, jsou následující:

Možnost 3/! D n f
5Volba obrazového pole
vNastavení času/clony po 1 EV
yActive D-Lighting
zOpožděné spuštění závěrky
DBracketing
IVícenásobná expozice
2HDR (vysoký dynam. rozsah)
mVyvážení bílé barvy
OMěření expozice
Žádná

K dispozici jsou následující možnosti:

Tlačítko BKT

Je-li v okamžiku přidělení jiné funkce tlačítku BKT aktivní vysoký dynamický rozsah nebo vícenásobná expozice, nelze tlačítko BKT použít v kombinaci s příkazovým voličem až do ukončení režimu vysokého dynamického rozsahu nebo vícenásobné expozice.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence