Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků NEF (RAW). Pokud je stisknuto tlačítko G pro zobrazení menu retušování, můžete použít tuto možnost ke zkopírování více snímků.

 1. Vyberte položku Zprac. snímků NEF (RAW).

  Vyberte položku Zprac. snímků NEF (RAW) v menu retušování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte způsob výběru snímků.

  Vyberte z následujících možností:

  • Výběr snímků: Manuální výběr jednoho nebo více snímků.
  • Vybrat datum: Tvorba kopií JPEG ze všech snímků NEF (RAW) pořízených k vybraným datům.
  • Vybrat všechny snímky: Tvorba kopií JPEG ze všech snímků NEF (RAW) na paměťové kartě. Pokud jste vybrali tuto možnost, pokračujte krokem 4.

 3. Vyberte snímky.

  Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost Výběr snímků, zobrazí se dialog pro výběr snímků uvádějící pouze snímky NEF (RAW) vytvořené tímto fotoaparátem. Vyberte snímky pomocí multifunkčního voliče a stiskněte tlačítko W (Z) pro výběr nebo zrušení výběru; vybrané snímky jsou označeny symbolem L. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X (T). Po dokončení výběru pokračujte stisknutím tlačítka J ke kroku 4.

  Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost Vybrat datum, zobrazí se seznam dat. Pomocí multifunkčního voliče vybírejte data a stisknutím tlačítka 2 potvrďte nebo zrušte výběr. Stiskněte tlačítko J pro výběr všech snímků NEF (RAW) pořízených k vybraným datům a pokračování krokem 4.

 4. Vyberte nastavení kopií JPEG.

  Upravte nastavení uvedená níže nebo vyberte možnost Původní pro použití nastavení, která byla aktivní při pořízení snímku (původní nastavení jsou uvedena pod náhledem). Mějte na paměti, že vyvážení bílé barvy a korekce vinětace nejsou dostupné v kombinaci s vícenásobnou expozicí a snímky vytvořenými pomocí prolínání snímků a že korekci expozice lze nastavit pouze na hodnoty v rozmezí –2 až +2 EV.

  1 Kvalita obrazu
  2 Velikost obrazu
  3 Vyvážení bílé barvy
  4 Korekce expozice
  5 Předvolby Picture Control

  6 Redukce šumu pro vys. ISO
  7 Barevný prostor
  8 Korekce vinětace
  9 Active D-Lighting
 5. Zkopírujte snímky.

  Vyberte možnost EXE a stiskněte tlačítko J pro vytvoření kopie JPEG z vybraného snímku (pokud je vybráno více snímků, zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J pro vytvoření kopií JPEG z vybraných snímků). Chcete-li ukončit menu bez zkopírování snímku, stiskněte tlačítko G.