Tato položka slouží k tvorbě uživatelských předvoleb Picture Control.

Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control

Předvolby Picture Control dodávané s fotoaparátem lze upravit a uložit jako uživatelské předvolby Picture Control.

 1. Vyberte možnost Uložit/upravit.

  Vyberte možnost Uložit/upravit a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte předvolbu Picture Control.

  Vyberte existující předvolbu Picture Control a stiskněte tlačítko 2, nebo stiskněte tlačítko J pro přechod ke kroku 4 a uložení kopie vybrané předvolby Picture Control bez dalších úprav.

 3. Upravte vybranou předvolbu Picture Control.

  Pro zrušení veškerých změn a opětovný začátek od výchozích nastavení stiskněte tlačítko O (Q). Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte cíl.

  Vyberte cílové umístění pro uživatelskou předvolbu Picture Control (C-1 až C-9) a stiskněte tlačítko 2.

 5. Pojmenujte předvolbu Picture Control.

  Zobrazí se dialog pro zadání textu. Ve výchozím nastavení jsou nové předvolby Picture Control pojmenovávány přidáním dvoumístného čísla (přiřazovaného automaticky) k názvu existující předvolby Picture Control; chcete-li vybrat jiný název, přejmenujte předvolbu Picture Control způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Klepnutím na tlačítko pro výběr klávesnice můžete přepínat mezi malými a velkými písmeny či symboly klávesnice. Názvy uživatelských předvoleb Picture Control mohou obsahovat až devatenáct znaků. Veškeré znaky za devatenáctým znakem budou vymazány.

  Oblast názvu

  Oblast klávesnice Výběr klávesnice

Možnosti uživatelských předvoleb Picture Control

Možnosti dostupné u uživatelských předvoleb Picture Control jsou stejné jako u předvoleb, na nichž jsou tyto uživatelské předvolby Picture Control založeny.

Symbol původní předvolby Picture Control

Původní předvolba Picture Control, na které je založena uživatelská předvolba Picture Control, je indikována v pravém horním rohu obrazovky úprav.

Symbol původní předvolby Picture Control