Pořízené videosekvence lze oříznout a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze ukládat vybrané snímky z videosekvencí ve formě statických snímků JPEG.