Smanjite pojavu linija ili (na fotografijama snimljenim u neprekidnim režimima okidanja) nepravilnu ekspoziciju ili obojenost izazvanu treperenjem takvim izvorima svetla kao što su fluorescentno ili lampe sa živinom parom u toku fotografisanja tražilom).

Smanjenje treperenja u meniju fotografisanja

Snimiti probni snimak i pogledajte rezultate pre nego što snimite dodatne fotografije. Smanjenje treperenja može da otkrije treperenje pri 100 i 120 Hz (povezano sa AC dovodima napajanja od 50 i 60 Hz). Treperenje se možda neće otkriti ili željeni rezultati možda neće biti postignuti sa tamnim pozadinama, izvorima jakog svetla ili ekranom sa dekorativnim svetljenjem i drugim nestandardnim osvetljenjem. U zavisnosti od izvora osvetljenja, može doći do malog kašnjenja pre nego što se zatvarač okine. Tokom rafalnog fotografisanja, broj slika u sekundi može da uspori ili postane nestabilno; pored toga, željeni rezultati se možda neće postići ako se frekvencija dovoda napajanja menja u toku fotografisanja.

Otkrivanje treperenja neće biti na snazi pri brzinama zatvarača sporijim od 1/100 s (uključujući beskonačnu ekspoziciju ili vreme) ili kada je Mup izabrano za režim okidanja ili je režim kašnjenja ekspozicije uključen. Smanjenje treperenja je dostupno u toku fotografisanja blicem ali ne može da se koristi uz daljinske bežične bliceve.